TARIEVEN 2023

BETALING PER JAAR:
Dit kan slechts bij de start van het nieuwe dansjaar, in de maand januari. We verzoeken u uw betaling over te maken ovv leerling (voor- en achternaam) en het dansjaar waarop de betaling betrekking heeft. U dient het lesgeld over te maken op bankrekening nummer NL43 RAB0 0357141156 ten name van Balletstudio Marijke de Roo.
U ontvangt een korting twv één maand lesgeld bij betaling per jaar (muv Pilates/Gezond bewegen/Dansmix 75 min). Deze korting komt te vervallen indien er tijdens het dansjaar wordt opgezegd. In augustus is er geen lesgeld verschuldigd ivm de zomervakantie. Voor Pilates is ook in de maand juli geen lesgeld verschuldigd. De korting is reeds verwerkt in onderstaande tabel.

Wij geven de voorkeur aan betaling per jaar om de administratieve last tot een minimum te beperken.

BETALING PER KWARTAAL:
U betaalt het 1e kwartaal (JAN t/m MRT) en 2e kwartaal (APR t/m JUNI) voor 3 maanden vooruit.
Het 3e kwartaal betaalt u 2 maanden (JULI en SEPT) vooruit ivm de zomervakantie. In augustus is er geen lesgeld verschuldigd.
Het 4e kwartaal (OKT t/m DEC) betaalt u weer 3 maanden vooruit.
Vermeld bij uw betaling voor- en achternaam leerling en het kwartaal waarop de betaling betrekking heeft.

Bij een jaar- of de 1e kwartaalbetaling van een jaar verzoeken we het bedrag in de maand JANUARI over te maken en NIET eerder ivm het administratieve boekjaar.
Bij de overige kwartalen graag vooruit betalen vóór de start van het desbetreffende kwartaal (vóór 1 april, vóór 1 juli en vóór 1 oktober). U dient het lesgeld over te maken op bankrekening nummer
NL43 RAB0 0357141156 ten name van Balletstudio Marijke de Roo.

U stelt uw betaling vast door in onderstaande tabel te kijken naar de lessen die u(w kind) volgt.

NIEUWE INSCHRIJVINGEN:
Schrijft u zich tijdens het dansjaar in, dan sturen we u na ontvangst van uw inschrijfformulier per mail een bevestiging inclusief betalingsverzoek met het te betalen bedrag.

Voor vragen over betalingen/tarieven kunt u ons mailen op administratie@balletstudio.nl

  TARIEVEN 2023 tijdsduur BETALING BETALING BETALING
 per jaar per kwartaal

1e 2e en 4e

per kwartaal

3e kwartaal

1 ALGEMENE DANSVORMING (ADV) 45 minuten per week  €     300  €          90  €         60
2 KLASSIEK BALLET | MODERN JAZZ | MODERNE DANS | STREETDANCE | KIDSDANCE | DANSMIX 60 minuten per week  €     380  €         114  €         76
3 MODERNE DANS 90 minuten per week  €     475  €         142,50  €         95
4 PILATES (geen les in juli en aug) 60 minuten per week  €     500  €         150  €         50
5 GEZOND BEWEGEN | DANSMIX 75 minuten per week  €     550  €         150  €       100
Menu