Corona protocol

Specifiek voor de danssector zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Alle docenten en leerlingen moeten altijd minimaal 1,5 meter afstand houden tot mensen die niet tot hun gezin/huishouden behoren.
 • Een uitzondering op de 1,5 meter regelafstand voor leerlingen onderling geldt voor leerlingen tot 18 jaar, of indien het tijdelijk (zo kort mogelijk) loslaten van de 1,5 meter noodzakelijk is om de uitoefening van de dans mogelijk te maken, voor dansers die gezamenlijk een dans uitvoeren, bijvoorbeeld een danspaar, duo of kwartet.
 • Vanaf 18 jaar mag er van de 1,5 meter afstand alleen tijdens de dansles worden afgeweken.
 • Vanaf 18 jaar is het verplicht om zowel voor als na de eigen dansles 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Schud geen handen, hoest/nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Alle leerlingen vanaf 18 jaar en indien mogelijk tot 18 jaar zorgen er voor zoveel mogelijk omgekleed naar de dansles te komen.
 • Er mogen geen ouders mee de balletstudio binnen.
 • Ouders van de leerlingen wachten buiten de balletstudio met ‘social distancing’, tot de aangewezen/afgesproken lestijd voor zij weer vertrekken.
 • Leerlingen wachten buiten de balletstudio, met ‘social distancing’, tot de aangewezen/afgesproken lestijd voor zij naar binnen gaan. De leerling blijft niet langer aanwezig in de balletstudio dan gedurende de afgesproken lestijd.
 • Specifiek gelden de volgende maatregelen voor leerlingen die niet op eigen gelegenheid kunnen reizen (bijvoorbeeld kinderen of dansers met een beperking): een leerling uit deze categorie wordt door maximaal één ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger gebracht en opgehaald.
 • Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf, bij leerlingen, medewerkers en docenten, het onderling afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis.
 • De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat voor aanvang van een les en voorafgaand aan het dansen goed moet worden vastgesteld of de leerling gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek.
 • Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie/de vaste danspartner koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Beide partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.
 • Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of docent niet naar de balletstudio komen. Het werk of de les moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden:
  • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/danspartner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  • Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
  • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?
  • Overkoepelend geldt: heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen.
 • Na iedere dansles worden (indien gebruik van gemaakt) alle balletbarres grondig gereinigd als ook alle contactoppervlakken zoals de dansvloer, wc etc.
 • Indien de docent van de betreffende dansles en afhankelijk van de dansstijl vraagt om een eigen handdoek mee te nemen om oefeningen te kunnen uitvoeren op de vloer, is dit verplicht om zo min mogelijk huidcontact met het dansoppervlak te maken.
 • Alle leerlingen moeten een eigen drinkflesje meenemen en zo min mogelijk gebruik maken van de kraan.
 • Alle leerlingen moeten van tevoren thuis naar de wc gaan en hun handen wassen zodat er zo min mogelijk gebruikt gemaakt hoeft te worden van de kraan en de wc in de balletstudio (deze moeten direct na elk gebruik gereinigd worden door de docent).
 • Alle leerlingen moeten in de balletstudio voor binnenkomst in de dansles hun handen ontsmetten door middel van de aanwezige handgel in de balletstudio.
 • Gebruik je gezonde verstand en blijf bij twijfel bij gezondheidsklachten thuis.
Menu