A+ R A-

TARIEVEN DANSJAAR 2019/2020

Het lesgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. U dient dit zelf over te maken op bankrekening nummer NL43RABO0357141156, ten name van Balletstudio Marijke de Roo te Rijswijk. Het belangrijk dat u bij de betaling vermeld welke leerling(en) - voornaam en achternaam - het betreft!

Bij maandbetaling bestaat het dansjaar uit 11 aaneengesloten betaalde maanden, gerekend vanaf de start per september.
Betaling per jaar kan slechts bij de start van het nieuwe dansjaar, tot 16 oktober 2019. Na deze datum worden jaarbetalingen niet meer geaccepteerd en is maandbetaling leidend.

U stelt de omvang van uw betaling vast door te kijken naar:
1. de tijdsduur van de lessen die u(w kind) volgt (zie hiervoor eventueel het lesrooster op de website).
2. de eventuele combinatie met andere lessen en bij meerdere leden uit één gezin:
3. de volgorde waarin de aanmelding van de deelne(e)me(st)ers bij de studio is geschied.

1. balletlessen op basis van dertig minuten per week (peuterdans)
Eerste leerling uit een gezin:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 160,-
             . bij betaling per maand € 16,-
Tweede leerling uit een gezin:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 135,-
             . bij betaling per maand € 13,50

2. ballet- en danslessen op basis van vijfenveertig minuten per week
Eerste leerling uit een gezin:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 225,-
             . bij betaling per maand € 22,50
Tweede leerling uit een gezin:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 200,-
             . bij betaling per maand € 20,-

3. ballet / modern / streetdance / zumba / kidsdance op basis van één klokuur per week
Eerste leerling uit een gezin:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 300,­-
             . bij betaling per maand € 30,-
Tweede leerling uit een gezin:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 275,­-
             . bij betaling per maand € 27,50

4. ballet /modern /streetdance/ zumba /kidsdance op basis van twee klokuren per week
Eerste leerling uit een gezin:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 500,-
             . bij betaling per maand € 50,-
Tweede leerling uit een gezin:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 455,­-
             . bij betaling per maand € 45,50

5. moderne dans op basis van negentig minuten per week
Uitsluitend deelname aan deze les:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 385,­-
             . bij betaling per maand € 38,50
In combinatie met deelname aan lessen vermeld onder 3. en/of 4.:
             . bij betaling voor het gehele dansjaar ineens € 300,-
             . bij betaling per maand € 30,-

Verwerking van uw betaling
Het belangrijk dat u bij de betaling vermeld welke leerling(en) - voornaam en achternaam - het betreft!

0
0
0
s2sdefault