A+ R A-

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Balletstudio Marijke de Roo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- E-mailadressen
- In- en uitschrijvingsdatum
- Bank gegevens
- Voor minderjarigen de contactgegevens van ouders(s)/verzorger(s)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Balletstudio Marijke de Roo  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling of uitvoeren van incasso's.
- U te kunnen bellen of e-mailen om u te informeren over wijzigingen van lestijden of lesuitval.
- Uw inschrijving voor een les wijzigen of aanpassen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Balletstudio Marijke de Roo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Balletstudio Marijke de Roo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na elk jaar worden overbodige gegevens opgeschoond. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden alleen binnen BalletstudioMarijke de Roo gebruikt. Ze worden gebruikt voor (financiële)administratieve zaken zoals het mailen van informatie, een factuur, of het uitvoeren van een incasso. Voor de docent om aanwezigheid bij te houden en om contact op te nemen met een ouder of verzorger als de lessituatie daarom vraagt. De beheerders van onze datasystemen en opslag, BalletstudioMarijke de Roo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We verstrekken nooit gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BalletstudioMarijke de Roo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BalletstudioMarijke de Roo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BalletstudioMarijke de Roo wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BalletstudioMarijke de Roo neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0
0
0
s2sdefault